Akcija Izgradnje WC prostorija na stadionu Rođeni

UGMR sa ponosom objavljuje da smo preuzeli predmjer radova i izvedbeni projekat koji sadrži dva WC-a za muškarce, jedan za žene i jedan za invalide ispod sjeverne tribine na stadionu „Rođeni“, od strane predsjednika UO FK Velež gosp. Šemsudina Hasića.   U dogovoru sa FK Velež još u ljeto 2017.godine, preuzeli smo na sebe izgradnju…